Warmteterugwinning uit koeling - Akvaterm buffertanks

- Warmteterugwinning uit koeling met Akvaterm buffertanks

Maximaal rendement uit warmteterugwinning via buffertanks.

Voorbeeld WTW en buffertanks: de perfecte oplossing in de melkveehouderij is om reinigingswater te verwarmen door middel van warmteterugwinning uit de melkkoeling. Ook verwarming van bedrijfsruimtes of woning is mogelijk.

De compressor van de koeling genereert veel hitte, die onder andere inzetbaar is voor reiniging van melkrobots. Via warmteterugwinning kan de vrijkomende energie worden gebruikt als voorverwarming van heet reinigingswater. Zo heeft u altijd het grootste deel van het benodigde warm water kosteloos ter beschikking.

De teruggewonnen warmte uit het koelproces via hete gas spiralen, wordt opgeslagen in een RVS voorraadvat of in standaard (black steel) buffertanks. Bij het laatste wordt het reinigingswater verhit door zeer efficiënte gevinde koperen tapwaterspiralen, deze realiseren een optimale warmteoverdracht.

Lagere investering en Meer besparing.

In de buffertanks kunnen hot gas coils geïnstalleerd worden, waarbij het “koelmiddel” rechtstreeks via het buffervat loopt (voordelen t.o.v. platenwisselaars: geen warmteverlies, lagere investering en hogere temperaturen). Het reinigingswater kan zo gratis worden verwarmd tot ca. 60°C.

Deze buffertanks zijn uitmuntend geïsoleerd met 100 mm naadloos gespoten polyurethaan, voorzien van een gesloten celstructuur, waardoor een perfecte lagering van temperaturen. Het warmteverlies bedraagt +-1,0-1,9°C per etmaal (bij 60-70°C).

Warmteterugwinning uit rookgassen

Terugwinning uit rookgassen bij industriële processen is eveneens een optie met toepassing van grotere volumes buffervaten.

Warm water via warmteterugwinning kan eveneens extra opgewarmd worden door andere externe warmtebronnen.
Ook kunnen de buffertanks worden voorzien van buffer(scheidings)platen voor een nog betere lagering van temperaturen en het sneller voorhanden hebben van heet water. U haalt bijvoorbeeld boven uit de tank het hete reinigingswater en onderin de cv warmte.

Zonne-energie

Ook een combinatie met zonne-energie, gerealiseerd in één en dezelfde tank behoort tot de mogelijkheden. Via deze combinatie realiseert u temperaturen tot wel 90°C, waardoor een groot deel van het jaar geheel gratis dagelijks warmte ter beschikking.

Zonne energie kan op twee manieren worden toegepast:

1) Afgifte van warmte verkregen via zonnecollectoren door een interne solarspiraal.
2) Gebruik van elektrische weerstanden in de tank, gevoed door zonnepanelen.

Buffertanks warmteterugwinning

- Buffertanks voor warmteterugwinning

Interne hete gas spiralen (gevind koper Ø22mm) als alternatief voor een platenwisselaar:

Hot gas coil, Maximum druk, Capaciteit:
HG 35, 50 bar, compressor 1 – 7.5 kW
HG 45, 50 bar, compressor 7.6 – 9 kW,
HG 50, 50 bar, compressor 9 – 11.6kW,
Eventueel in parallel te verbinden.

Neem contact met ons op voor meer informatie!