Jäspi E-Heating

Elektrische ketels, hoge vermogens tot 1600kW.

E-Heater 31,5-120kW in werking
Elektrische ketels tot  max. 1600kW

- Elektrische ketels tot 1600kW

Toepassingsvoorbeelden elektrische ketels:

- Als back-up of aanvulling bij grote warmte pomp installaties
- Als stand-alone systeem
- Aanvullend op andere warmte bronnen (bijverwarming).
- Bij een ruim overschot aan eigen elektra opwekking
- Bij inkoop van elektra, tegen NEGATIEVE inkoopprijzen (op piekmomenten tijdens een overvol elektriciteitsnet).
- Verwarming van grote gebouwen
- Verwarming van productieprocessen
- Verwarming van tuinbouwkassen

Elektra-inkoop: het ene moment prijzig, het andere goedkoop of gratis. Op bepaalde dag-momenten kan het u zelfs geld opleveren, waardoor extra besparing op uw energiekosten.

Voorbeeld: in tuinbouwkassen kan men met elektrische ketels afregelen op momenten dat het elektriciteitsnet in onbalans is. Men kan tijdens deze periodes elektra afnemen, verwarmen en warmte voor later bufferen. Financieel aantrekkelijk!

Elektrisch verwarmen; onder andere interessant voor grote appartement-complexen, kantoorgebouwen, tuinbouw, industrie, etc.

Zie voor technische info/specificaties ons Productoverzicht: Elektrische verwarmingsketels 31,5-1600kW

-

Jäspi E-Heating als toepassing bij netcongestie.

Wat is netcongestie?

Netcongestie treedt op wanneer de volledige capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt.

De energietransitie heeft het probleem van netcongestie vergroot. De komst van windmolens, zonnepanelen, etc. zet extra druk op het net. Op bepaalde momenten is er dan ook sprake van een te hoge belasting.

De komende jaren zal netcongestie vermoedelijk alleen maar toenemen, het probleem gaat harder dan dat er oplossingen komen.

In de tussentijd zijn er een aantal manieren om de problemen te beperken.

Eén hiervan is E-Heating, elektrische ketels met hoge vermogens.

De congestie kan worden verlicht met installaties die een teveel aan elektriciteit omzetten in thermische energie, oftewel warmte. Hierbij kan op bepaalde momenten e-heating gebruikt worden om gebouwen te verwarmen en eventueel (extra) energie op te slaan in onze Akvaterm buffertanks.

Jäspi E-Heating, al tientallen jaren ervaring in elektrische verwarming. Vraag vrijblijvend info!

Vraag vrijblijvend info/Contact

Elektrische ketel 1200kW

- E-heating 1200kW