Warmteopslag voor houtketels, van klein tot groot.

- Warmteopslag voor biomassa systemen, van klein tot groot.

Warmteopslag voor hout-cv kachels en pelletketels, extra besparend.

Bij warmte verkregen uit biomassa wordt steeds meer warmteopslag toegepast, om zo duurzaam warmte te produceren.

Werkt men met hout-cv kachels of pelletketels, ook dan is opslag vaak een besparende factor.
Zo kan een recreatiebedrijf bijvoorbeeld middels houtverbranding haar binnenzwembad verwarmen. Ook kunt u uw woning of bedrijfspand voorzien van een efficiënte biomassa ketel, eventueel te combineren met zonne energie. Een moderne hout-cv kachel werkt tegenwoordig grotendeels gelijk aan gasketels.

Wekt u elektriciteit op via een wkk (warmtekrachtkoppeling), dan is opslag van de vrijkomende warmte vaak weer toepasbaar elders in het bedrijf. Een wkk installatie levert uit één enkele energiebron elektriciteit en warm water.

 

Extra energiebesparing door warmteopslag

Afhankelijk van het systeem dient er voor de juiste opslag gekozen te worden, zo heeft men bij warmteopslag voor hout-cv kachels (boiler concept) veelal grote buffertanks nodig voor hoge temperaturen. Voor pelletketels worden vaak iets kleinere buffervaten genomen, pellets branden langer op een iets lagere temperatuur.

Het beperken van warmteverlies is één van de belangrijkste aandachtspunten, aangezien het vaak grote investeringen betreft. Een extra goede isolatie en lagering van het buffervat zorgt dagelijks voor de nodige energiebesparing in verband met minder brandstofverbruik. Onze accumulator buffertanks hebben zo weinig warmteverlies dat ze bij ruimtegebrek ook buiten geplaatst kunnen worden. Vanuit dezelfde tank kan men zowel ruimteverwarming als schoon tapwater realiseren.


Voordelen Akvaterm buffertanks bij biomassa of wkk systemen


- Behorende tot de best geïsoleerde tanks op de markt, voorzien van naadloos gespoten PUR isolatie (100mm). Het warmteverlies bedraagt +- 1,0-1,9°C per etmaal ten opzichte van +- 12°C bij vele andere merken, hierdoor extra energiebesparing.

- Warmteopslag met diverse combinatiemogelijkheden in één tank.

- Er zijn meerdere interne koperen warmtewisselaars te plaatsen in gevinde uitvoering, waardoor een betere warmteoverdracht en geen warmteverlies.

- Specialisatie aangaande grote tanks, levering naar wens, geïsoleerd tot 10.000 ltr.

- Speciale afmetingen mogelijk voor nauwe ruimtes (rechthoekige buffervaten in het productgamma).

- Tanks hebben een zeer lange levensduur (vaak meer dan 20 jr in gebruik).

- Akvaterm buffertanks voldoen aan de EU richtlijnen voor drukvaten en zijn geproduceerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 3834-2.

 

Toepasbare opties in de buffertank


- Tank kan worden ingericht voor (of voorbereid op toekomstig) zonne energie gebruik.

- Speciale gevinde koperen spiralen voor tapwater en solar, intern geïnstalleerd met een betere warmteoverdracht.

- Elektrische weerstanden voor bij-verwarming of om als extra back-up ter beschikking te hebben.

- Hete gas spiralen om warmte uit koel-compressoren over te brengen naar het buffervat. Voordelen t.o.v. platenwisselaars: geen warmteverlies en een lagere investering.

- Een Akvaterm all-in one tank zorgt voor minder installatiekosten, minder plaatsingsruimte en veel minder warmteverlies, waardoor een betere terugverdientijd.

Zie ook: buffertanks voor houtboilers-biomassa!

2000 liter warmteopslag voor hout-cv kachels en pellet ketels

- warmteopslag voor hout-cv kachels en pelletketels 2000l