Warmteterugwinning voor bedrijven

Warmteterugwinning uit koelinstallaties en rookgassen

Waarom extra energie inkopen, als u zelf een energiebron ter beschikking heeft?
In diverse bedrijfstakken gaat nog steeds veel warmte verloren. Hitte welke wordt afgevoerd, terwijl men deze juist via warmteterugwinning zou kunnen inzetten voor productieprocessen, reiniging- of verwarmingsdoeleinden.

Voorbeelden: in bakkerijen gaat veel energie verloren uit ovens, elders draaien 24 uur per dag koel- en vriesinstallaties, waarbij de vrijkomende warmte kan worden opgevangen. Door het warmteoverschot op te slaan in een buffervat, kunnen van daaruit diverse behoeftes gevoed worden. Men kan hierdoor aanzienlijk besparen op brandstofkosten en tevens de CO2 uitstoot reduceren.

Industriële warmteterugwinning

- Industriële warmteterugwinning

Hoog rendement

Hedendaagse rookgas-condensors leveren een hoog rendement. Deze rookgaskoelers produceren watertemperaturen van bijvoorbeeld 60-100°C. Bij warmteterugwinning uit compressoren voor koel- en vriesinstallaties kunnen watertemperaturen tot +- 60°C worden gerealiseerd. Hierbij werken we vaak met interne gevinde warmtewisselaars om hogere temperaturen te kunnen realiseren.

Combinaties mogelijk

Produceert u niet constant (24/7) of zijn er combinaties van systemen gewenst, dan wordt buffering van warmte geadviseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciale accumulator-buffertanks, welke nagenoeg geen warmteverlies hebben.

Voorgaande resulterende in het feit dat u na het weekend per direct heet water ter beschikking heeft voor het opstarten van productieprocessen en het verwarmen van opslag- of productieruimtes.

Extra energiebesparing

Indien men kiest voor warmteterugwinning is het beperken van warmteverlies een belangrijk aandachtspunt. De extra goede isolatie en lagering van onze tanks kan voor de nodige energiebesparing zorg dragen. Interne hot gas coils zorgen voor een hoger rendement.

Visie

Verder kan het van belang zijn om een visie op te stellen, waarbij toekomstige combinatiemogelijkheden in één en dezelfde tank kunnen worden meegenomen (denk bijvoorbeeld aan zonne-energie). Zo kan er ook vanuit dezelfde tank zowel ruimteverwarming als schoon productiewater worden gerealiseerd.
Door meerdere combinaties te voorzien, beperkt u nu of op termijn de plaatsingsruimte, de totale investering, installatiekosten en gebruikskosten, met als gevolg een betere terugverdientijd.

Zie ook: Buffertanks voor warmteterugwinning

Voordelen van Akvaterm tanks bij warmteterugwinning

- Eén van de best geïsoleerde buffertanks op de markt, voorzien van naadloos gespoten PUR isolatie (100mm). Het warmteverlies bedraagt +- 1,0-1,9°C per etmaal (bij 60-70°C opslag) ten opzichte van +- 12°C bij vele andere merken. Hierdoor meer energiebesparing en een perfecte lagering in de tank.

- Diverse combinatiemogelijkheden in één tank, eventueel met afzonderlijke temperaturen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om onder in een tank water voor te verwarmen en bovenin met hogere temperaturen te werken voor het sneller beschikbaar hebben van heet water

- Er zijn diverse interne warmtewisselaars te plaatsen in speciale gevinde koperen uitvoering, waardoor een betere warmteoverdracht en geen warmteverlies.

- Tanks hebben een lange levensduur.

- Bij een gesloten systeem vaak geen dure RVS nodig.

- Specialisatie aangaande grote buffertanks, levering naar wens, geïsoleerd tot 10.000 ltr.

- Uitvoeringen o.a. in staal en RVS, ook speciale afmetingen mogelijk voor nauwe ruimtes.

- Akvaterm buffertanks voldoen aan de EU richtlijnen voor drukvaten en zijn geproduceerd volgens NEN-EN ISO 3834-2, ISO 9001 en ISO 14001.

Toepasbare opties in de tank

- Interne warmtewisselaars zoals hot gas coils om warmte uit koelingen rechtstreeks door de tank te voeren, met als resultaat: geen warmteverlies, hogere temperaturen en een lagere investering (ten opzichte van platenwisselaars)

- Elektrische weerstanden voor bij-verwarming of als back-up.

- Diverse combinaties mogelijk, voeding van de tank via houtvergassers, solar, gasketels, warmtepompen etc.

Vraag vrijblijvend info / contact.

Warmteterugwinning 10.000 liter buffervat

- Warmteterugwinning buffervat 10.000 liter