Melkveehouderij warmteterugwinning uit koeling

- Melkveehouderij warmteterugwinning uit koeling

Warmteterugwinning in melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en landbouw

Algemeen

In de veehouderij en agro-industrie worden er steeds meer toepassingen gecreëerd om middels aanwezige warmte energiebesparing te realiseren. Zo haalt men in de varkens- en pluimveehouderij warmte uit mest om hiermee stallen te verwarmen. Ook past men warmteterugwinning uit koeling toe in de melkveehouderij, om melkrobots mee te reinigen en/of kantoor en bedrijfswoning gratis mee te verwarmen. Men realiseert de warmteterugwinning onder andere via speciale buffervaten voorzien van meerdere warmtewisselaars.

Extra energiebesparing door opslag

Zowel voor de toepassing van ruimteverwarming en/of reiniging zijn onze Akva WTW buffervaten vaak een zeer efficiënte oplossing. Betreffende buffertanks kunnen voorzien worden van een scheidingsplaat waardoor er met twee aparte temperaturen in dezelfde tank gewerkt kan worden. Warmte uit koelcompressoren of biomassa wordt hierin opgeslagen en indien nodig extra bij-verwarmd middels zonne-energie (collectoren) en/of elektrische weerstanden. Een combinatie van systemen in één en dezelfde tank zorgt voor minder kosten en een betere terugverdientijd.

Beperken warmteverlies

Het beperken van warmteverlies is verder één van de belangrijkste aandachtspunten en dit wordt gerealiseerd door extra goede naadloos gespoten PUR isolatie (zie het menu: Voordelen). Deze buffervaten kunnen voorzien worden van tapwater- en solarspiralen, alsmede van hotgas-coils, waarbij de warmteterugwinning uit koeling rechtstreeks via de tank loopt. Hierdoor is er geen sprake van warmteverlies en kunnen er hogere temperaturen gerealiseerd worden. Bij de warmteterugwinning melkveehouderij haalt men zo uit de melkkoeling +- 55-60°C aan gratis warmte.

De WTW buffervaten zijn leverbaar in black steel of RVS uitvoering

De juiste staalversie is afhankelijk van de gewenste toepassing en benodigde eind-temperaturen. Beide uitvoeringen staan garant voor een energie besparende oplossing.  Bekijk bijpassend product.

Voordelen DBQ buffervaten voor warmteterugwinning melkveehouderij en agro-industrie

- Behorende bij de best geïsoleerde tanks op de markt, voorzien van naadloos gespoten polyurethaan isolatie (100mm). Het warmteverlies bedraagt +- 1,0-1,9°C per etmaal ten opzichte van +- 12°C bij vele andere merken. Hierdoor meer energiebesparing en een perfecte lagering in de tank.

- Diverse mogelijkheden in één tank, eventueel met twee afzonderlijke temperaturen, waardoor meer kostenbesparing en sneller heet water ter beschikking.

- Extra energiebesparing door gebruik van interne speciale gevinde koperen spiralen, waardoor een betere warmteoverdracht en geen warmteverlies. Zo kan tapwater onder in de tank worden voorverwarmd, bovenin geheel op temperatuur worden gebracht en kan het vat mede worden opgewarmd d.m.v. zonne-energie (tot +- 80-90°C).

- Bij een keuze voor interne hotgascoils geen warmteverlies in vergelijking tot het gebruik van platenwisselaars en hierdoor hogere temperaturen en veelal een lagere investering.

- Opslag van temperaturen in lagen (nagenoeg geen stroming in de tanks), hierdoor sneller heet water ter beschikking, ook al is tank niet geheel op temperatuur.

- Combinaties van diverse systemen mogelijk op één tank (houtvergasser, solar, warmteterugwinning, warmtepomp, etc.).

- Specialisatie aangaande grote tanks, levering naar wens, geïsoleerd tot 10.000 ltr. Ook speciale afmetingen mogelijk voor nauwe ruimtes. Akvaterm buffertanks voldoen aan de EU richtlijnen voor drukvaten en zijn geproduceerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 3834-2.

Toepasbare opties in de buffertanks

- Plaatsing van interne hete gas spiralen om warmteterugwinning uit koeltanks rechtstreeks door de tank te voeren.

- Tank kan worden voorzien van / of voorbereid op zonne energie gebruik.

- Elektrische weerstanden voor bijverwarming of als extra back-up ter beschikking te hebben.

- Uitvoering met tapwaterspiralen (voor- en naverwarming).

- Toepassing bufferplaat in de tank voor betere scheiding temperaturen en ideale lagering.

Naar contact pagina.

Gevinde koperen warmtewisselaars

- Gevinde koperen warmtewisselaars